Privacyverklaring

Ons website-adres is: http://www.helefoto.be.


HeLe Foto ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en is er zich van bewust dat u alle vertrouwen stelt in haar privacybeheer. Daarom wenst zij u via onderstaande informatie in te lichten over de gegevens die zij over u verzamelt, waarom deze gegevens verzameld worden en hoe lang deze gegevens worden bewaard.

Welke persoonsgegevens worden bewaard door HeLe Foto?

HeLe Foto beheert mogelijks volgende persoonsgegevens:

  • naam
  • adres
  • telefoonnummer
  • email
  • voornamen van gefotografeerde personen
  • ruwe en bewerkte bestanden van de opnames tijdens een reportage
  • wanneer u een bericht naar HeLe Foto stuurt, wordt ook dit bericht mogelijks bewaard

HeLe foto beheert deze gegevens om op een efficiënte, correcte en klantvriendelijke manier een fotoreportage of andere diensten te kunnen aanbieden en leveren. De foto’s van uw reportage maken deel uit van de beheerde persoonsgegevens.

Hoelang worden deze gegevens bewaard?

Foto’s van een reportages worden na een periode van 2 maand gearchiveerd. Gearchiveerde foto’s worden niet verwijderd zolang er voldoende gegevenscapaciteit aanwezig is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard tot stopzetting van het bedrijf en dit op een veilige manier.

U kunt uw gegevens inkijken, u kunt uw gegevens laten verbeteren en u kunt uw gegevens laten verwijderen. Acht u dit nodig, neem dan contact op met Hele foto.

Welke gegevens worden er gedeeld met derden?

HeLe Foto deelt beelden van fotoreportages via sociale media (Facebook, Instagram), haar website, tentoonstellingen, fotografiewedstrijden,…. HeLe Foto zal u vragen een document te ondertekenen waarin u aangeeft of beelden gedeeld mogen worden en onder welke voorwaarden.

HeLe Foto deelt geen andere persoonsgegevens met derden voor verdere verwerking.

Wenst u dat een beeld verwijderd wordt van haar website, van haar Facebook pagina, Instagram, gelieve contact op te nemen met HeLe Foto.

Uitwisseling van bestanden op een veilige manier

Reportages worden met uzelf en enkel met uzelf gedeeld via verstuurd via WeTransfer.

WeTransfer wordt bereikt via een URL die begint met https. De s staat voor ‘secure’: de data wordt geëncrypteerd verzonden.

Wenst u de bestanden van uw fotoreportage niet via WeTransfer te ontvangen, gelieve contact op te nemen met HeLe Foto.

Controle, vragen, feedback

HeLe Foto controleert regelmatig of haar beleid voldoet aan de AVG (= Algemene Verordening Gegevenbescherming), beter bekend onder de Engelstalige afkorting GDPR ( ‘General Data Protection Regulation’), die vanaf 25 mei 2018 in werking is. Bovendien controleert zij of ze blijft voldoen aan haar eigen privacyverklaring.

Indien dit nodig blijkt, kunnen er aanpassingen uitgevoerd worden aan deze privacyverklaring.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met HeLe Foto via onze contactpagina